Rakstiskie tulkojumi

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi

Saņemiet bezmaksas cenu piedāvājumu, aizpildot Pasūtījuma anketu, vai piesakiet savu pasūtījumu pa e-pastu info@valodnieks.lv vai zvanot uz (+371) 26-478-420 !

Valodnieks.lv juridiskām un fiziskām personām piedāvā rakstiskās tulkošanas pakalpojumus un tulkojumu korekciju šādās valodu kombinācijās:

nolatviešu valodasuzangļu valodu
krievu valodu
vācu valodu
lietuviešu valodu
poļu valodu
franču valodu
dāņu valodu
noangļu valodas
krievu valodas
vācu valodas
lietuviešu valodas
poļu valodas
franču valodas
dāņu valodas
igauņu valodas
uzlatviešu valodu
noangļu valodasuzkrievu valodu
nokrievu valodasuzangļu valodu

Par iespēju veikt tulkojumus citās valodu kombinācijās lūdzam jautāt tulkošanas projektu vadītājiem.

Pieņemam dokumentus gan elektroniskā (arī iesniegtus datu nesējos vai ieskanētus), gan drukātā veidā (arī sūtītus pa pastu), kā arī ar rokrakstus.

Rakstiskai tulkošanai iesniegto dokumentu tulkošanu veic profesionāli tulkotāji ar augstāko izglītību tulkotāja, filologa vai svešvalodu pedagoga specialitātē un ilggadēju pieredzi rakstisko tulkojumu veikšanā.

Pēc tulkojuma veikšanas dokuments pēc klienta vēlmes tiek noformēts .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx vai .txt formātā un 2 reizes rūpīgi pārbaudīts un koriģēts. Katru no korekcijām veic cits speciālists, tā ievērojami samazinot risku nepamanīt kādu kļūdu.

Rakstisko tulkojumu ir iespējams saņemt gan elektroniskā (e-pastā, CD, DVD vai USB zibatmiņā), gan drukātā veidā.

Korekcijai iesniegto citu tulkošanas biroju tulkojumu pārbaudi veic profesionāli tulkotāji, kam ir atbilstošās valodu kombinācijas zināšanas. Pēc korekcijas veikšanas dokuments tiek vēl 1 reizi rūpīgi pārbaudīts. Pēdējo pārbaudi veic cits speciālists.

Lai nodrošinātu saviem tulkojumiem nemainīgi augstu kvalitāti, Valodnieks.lv uzņemas strādāt tikai ar tiem dokumentiem, kuru pārstāvētās nozares tekstu tulkošanā mums ir pietiekamas zināšanas un pieredze. Tulkošanas birojs patur tiesības atteikties sniegt tulkošanas pakalpojumus, ja klienta pieprasītais izpildes termiņš nav savietojams ar kvalitātes prasībām.

Ļoti steidzami un apjomīgi tulkojumi

Retos izņēmuma gadījumos pēc īpašas klienta vēlmes un atļaujas saņemšanas varam veikt arī ļoti liela apjoma tulkojumus bez korekcijas ļoti īsos izpildes termiņos. Šāds pakalpojums klientam ir noderīgs, ja ir nepieciešams ātri saprast apjomīga teksta jēgu un pamatdomu, bet nav būtiska nevainojama precizitāte.

Pagaidām vēl nepiedāvājam tādus teksta maketēšanas pakalpojumus, kas ietvertu sevī sarežģītas un apjomīgas manipulācijas ar attēliem un grafikiem, bet pilnībā izmantojam iespējas, ko sniedz MS Word, Excel un Power Point.

Recent Posts