Standarta A4 lapas paraugs

Standarta A4 lapas paraugs

Valodnieks.lv strādā, par pamatu ņemot A4 lapas standartu, kas satur 1800 rakstu zīmes (ar atstarpēm).

Rakstiskās tulkošanas 1 standarta A4 lapas (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) paraugs (.pdf fails ar grafiku).

Rakstiskās tulkošanas 1 standarta A4 lapas (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) paraugs (.doc fails ar grafiku).

Tulkošanai iesūtītā dokumenta apjoms MS Word .doc failos tiek noteikts šādi:

  • Tiek noskaidrots kopējais rakstu zīmju (ar atstarpēm) skaits dokumentā:

Word count → Characters (with spaces)

  • Iegūtais kopējais zīmju skaits (ar atstarpēm) tiek dalīts ar 1800;
  • Iegūtais skaitlis ir dokumenta lapu skaits.

Iegūto lapu skaitu varam pareizināt ar cenu konkrētajai valodu kombinācijai un tā noskaidrot tulkošanas projekta kopējās izmaksas.

Piemēram: Tulkojama dokumenta apjoma noteiksanas piemersŠajā dokumentā ir 5910 rakstu zīmes ar atstarpēm. Tās ir 3,28(3) standarta A4 lapas (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm katra).

Tulkošanas pakalpojumu rēķins tiks sastādīts, par pamatu ņemot apjomu 3,3 standarta A4 lapas.

Recent Posts