Mūsu CV

Mūsu tulkošanas biroja Curriculum Vitae

Kas mēs esam:    Rakstisko tulkojumu birojs Valodnieks.lv

Mūsu projektu vadītāju un tulkotāju izglītība:

  • Bakalaura grādi:    LU Moderno valodu fakultātes Angļu filoloģijā, DU Angļu filoloģijā un Angļu valodas skolotājas un tulkotājas studiju programmā, LKA Starptautiskajos kultūras sakaros Latvija – Dānija, RTU Valodu Institūta Tehniskajā tulkošanā, BSA Tiesību zinātnē, BA Uzņēmējdarbības vadīšanā
  • Maģistra grādi:    VeA Juridisko tekstu tulkošanā, DU Izglītības zinātnēs, LU Baltu filoloģijā, BA Uzņēmējdarbības vadīšanā

Mūsu darba pieredze:    no 2006.gada līdz šim brīdim kā rakstisko tulkojumu projektu vadītājiem, no 1995.gada līdz šim brīdim kā individuāliem tulkotājiem

Kursi, semināri:    saistībā ar valodām, valodniecību, pedagoģiju, dizainu, mārketingu, biznesu, elektroniku, IT un citām tehnoloģijām

Valodas, kuras protam:    latviešu, angļu, vācu, krievu, lietuviešu, igauņu, poļu, franču, čehu un dāņu valoda

Citas iemaņas un sasniegumi:    darbs ar datoru (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, dažādi attēlu redaktori, kā arī dažādas tulkošanas palīgprogrammas)

Mūsu intereses:    valodas, tulkošana, daiļliteratūra, IT, mārketings, tūrisms, sports, kino

2018.gada 9.aprīlī                                  Valodnieks.lv


Recent Posts